Girdi yapan admin

“Balkanlardaki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları” Adlı Kitap Bölümüm Yayınlandı

“Balkanlardaki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları” bölümünü kaleme aldığım “Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar” kitabı ANKASAM’ın koordinasyonunda ve Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol ve Doç. Dr. Muharrem Ekşi’nin editörlüğünde yayımlandı. Pdf: Erdem EREN – Balkanlardaki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları

Türkiye, Türk ve İslam Dünyasının Çanakkale’sidir…

Çanakkale Zaferinin 104. yılında bugün hem Çanakkale’yi ve Çanakkale’de şehit oğlu şehitlerimizi, hem de ne yazık ki Yeni Zelanda’da canice katledilen şehitlerimizi anıyoruz. Tam 104 yıl önce bugün en kesif orduların ufacık bir karaya dördü beşi demeden yüklendiği bir mahşeri andıran savaştan, namusunu çiğnetmemek için vurulup tertemiz alnından toprağa düşen Bedrin arslanlarının zaferle çıktığı tarih… […]

Yerel Seçimler: İttifaklar, Beka Sorunu ve Yerel Yönetimlerde Mental Dönüşüm

Yerel seçimlere haftalar kala mitinglerle beraber proje tanıtımları ve tartışmalar da alevlendi. Genel olarak 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerine benzer bir atmosfer ile cepheleşme yaşanıyor. Cumhur İttifakında AK Parti ile MHP aynı safta ortak adaylarla mücadele ederken, Millet İttifakı ise bir önceki seçimlere göre farklı bir strateji güdüyor. CHP, İyi Parti, Saadet […]

Tarihsel Olarak Pakistan – Hindistan Gerilimi ve Türkiye’nin Arttırılabilir Rolü

Pakistan ve Hindistan; bugün Hint yarım adasının geleneksel iki düşman devleti olsalar da, 1947’ye kadar ortak bir çatı altında yaşamış “Hint Müslümanları ile Hindu” toplumların devletleridir. Tarihsel Olarak Hint Yarım Adası’ndaki Gelişmeler Tarihsel olarak Hintliler ilk olarak Emeviler döneminde Müslüman olmaya başlamışlar, Gazneliler döneminde ise Müslümanlaşma devam etmiştir. Osmanlı Devleti döneminde ise Hint yarım adasında […]

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri – TRT Akademi Dergisi

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri TRT as Media Diplomacy Actor and Its Sample Activities in The Balkans Öz Geleneksel medya ile dijital medyanın gelişmesi küresel iletişimi de her geçen gün arttırmış; medya, devletler ve toplumlar arasında etkili bir aktör hâline gelmiştir. Nitekim medya aracılığıyla hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunu bilgilendirmek, […]

Demokrasi ve Uluslararası Hukukun Yeni Sınavı: Dış Müdahaleler ve Halk Eylemleri

Fransa’da 17 Kasım’da başlayan “Sarı Yelekliler” eylemlerinin üzerinden çok geçmezken, uluslararası kamuoyu şimdi de Venezuela’da ki olayları konuşur oldu. Bilindiği üzere Bolivarcı Venezuela devletinde bir süredir halk, pahalı yaşam koşullarından aşırı şikâyetçi durumda. Ülkede dönem dönem önemli gösteriler de yaşanıyor. Hatta bu atmosferde ülke bir devlet başkanlığı seçimini de geride bırakmıştı. 20 Mayıs 2018’de mevcut […]

Avrasya Jeopolitiğinde Doğu Türkistan Meselesi ve Türkiye’nin Bakış Açısı

Son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada Doğu Türkistan ya da Uygur meselesi sıkça gündeme gelen bir konu olarak oldukça dikkat çekiyor. Bu mecraları kullanan birçok kişi, ilgili konuya dair muhakkak fotoğraflar, görüntüler veya haber ve paylaşımlara rast gelmiştir. Bugünlerde bu paylaşımlara daha sık rastlar olduk. Konunun uzmanları, ilgilileri hatta bihaber olanları dahi bu konuya değinmeden […]

AK Partinin İstanbul’daki Belediye Başkan Adayları ve Balkan-Rumeli-Trakya Camiasının Temsili Meselesi

Geride bıraktığımız Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediye başkan adaylarını ilan etti. 39 ilçenin 36’sında AK Parti kendi adaylarını açıklarken, geri kalan 3 ilçe olan Beşiktaş, Maltepe ve Silivri de ise Cumhur İttifakının ortak aday çıkaracağı duyuruldu. İstanbul’un 36 ilçesinde açıklanan adayların özellikle […]

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Açılımı ve Politikası” – Analiz – Rapor

Türkiye’nin Afrika Kıtasında Uzun Yürüyüşü: Prof. Dr. Sedat Aybar İstanbul Aydın Üniversitesi – Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı Hafıza Uzaklığının Yıkılışı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Afrika Ziyaretleri: Mustafa EFE – AFSAM – Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Bir Bakışta Sudan-Türk İlişkileri: Assayyab Alhassan – Siyaset Bilimci – Araştırmacı Öneriler: Erdem Eren Pdf: Afrika Raporu

Prof. Dr. Bahattin TÜRETKEN – “Türk Teknolojisi Ama Nasıl?” – Kitap Analizi – 1. Bölüm

Selçuklular Oğuz Türklerinin Kınık boyundandır. Beklenen Türk teknolojisinin en önemli şartı, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, yetişmiş insan planlamasının yapılması, bu kaliteyle teknolojiyi icat edecek ve gerçekleştirecek bilim insanı ve araştırmacıların yetiştirilmesi olacaktır. Selçuklu Nizamiye Medreselerinin başarısının ana kaynağı Selçuklu da eğitime ayrılan devlet bütçesinin askeri harcamalara ayrılan devlet bütçesinden daha fazla olması gösterilebilir. Nizami Medreselerinde İslam […]

Fırat’ın Doğusundan Ege’ye Türkiye’nin Beka Sorunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Fırat’ın Doğusuna” harekât düzenleneceğini açıklamasının ardından Suriye ile ilgili bir karşı hamle de ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. Trump, ABD askerlerinin Suriye’den çekileceğini ilan etti. Sebep olarak ise DAEŞ’in Suriye’de mağlup edilmesini gösterdi. Tabii bu kararın hangi anlamlara geldiğini iyi analiz etmek gerekiyor. İlk olarak Türkiye kamuoyunda Trump’ın bu ani asker […]

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları – “Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi” Analizi

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları “Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi” ABD ve Yunanistan iki devletinde isteğiyle Yunanistan’da Türkiye’ye 30 Km yakınlıkta bulunan Batı Trakya’nın Dedeağaç bölgesinde askeri üs ile radar kurmayı planlanmaktadır. Yunanistan bu planla Batı Trakya konusunda Türkiye’nin önüne bir ABD engeli çekmeyi, ABD ise bu üsle Rusya ile Türkiye’yi […]

Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları Yüksek Lisans Tezi

ÖZET BALKANLARDA TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ VE FAALİYET ALANLARI Erdem EREN Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ömer ÇAHA Ağustos-2018, 190 + xi Bu çalışmada Balkanlarda Türk kamu diplomasisi ve faaliyet alanları konusu incelenmiştir. Araştırmada hem akademik eserlere hem de kurumların faaliyet raporlarına yönelik literatür taraması yöntemi kullanılmıştır. Araştırma genel olarak […]

20 Temmuz 2017 – Ekonomi Analizlerine Akademik Atıf

2013 yılında kaleme aldığım; “Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” ve “1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” adlı analizlerime İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ödevinde akademik atıf yapıldı. Kaynak: http://www.academia.edu/32989175/K%C3%9CRESELLE%C5%9EME_VE_T%C3%9CRK%C4%B0YE_EKONOM%C4%B0S%C4%B0NE_ETK%C4%B0LER%C4%B0

Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği

SİVİL TOPLUMUN DIŞ POLİTİKA İNŞASINDAKİ ROLÜ: TÜRK KAMU DİPLOMASİSİ ÖRNEĞİ The Role of the Civil Society in Building Foreign Policy: The Example of Turkish Public Diplomacy Erdem EREN Özet Uluslararası ilişkilerde küreselleşmenin etkisiyle devletler ve toplumlar arasındaki ilişkiler değişime uğramış, dış politikada geleneksel diplomasinin yanında yeni bir mekanizma olarak kamu diplomasisi ortaya çıkmıştır. Devletlerin başka […]

Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GELECEK PERSPEKTİFİ Erdem EREN ÖZ Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistemde sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olmuş, ilk olarak […]

Yerel Seçimler: Kritik Hususlar ve Beklentiler

1856 Tanzimat Fermanı ve devrine kadar ülkemiz topraklarında yerel yönetim ya da belediye kavramı ne isimsel ne de kurumsal anlamda henüz olan bir şey değildi. Bugün belediye hizmeti olarak sayılan birçok hizmet dönemin vakıfları ve vatandaşın görevlendirdiği kimselerce yapılırdı. Önce Tanzimat devri ve Islahat fermanı, sonrasında ise 1908 tarihli İkinci Meşruiyet ile birlikte yerel yönetim […]

İsimler Değişir, Piyonlar Bitmez

15 Temmuz darbe ve işgal girişiminden beri Cumhurbaşkanlığının ve Türk Dışişlerinin var gücüyle yürüttüğü çalışmalardan biri malumu olduğu üzere FETÖ elebaşı Gülen’in ABD’den Türkiye’ye iadesi konusu. Bugünlerde bu konuda ABD’den üst üste gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak ABD basını Başkan Trump’ın Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için bakanlıklara talimat verdiğini iddia ederken, ardından ABD Dışişleri Bakanlığı “Beyaz […]

50. Yazı: ABD’nin İran Yaptırımları ve Haydut Devlet Politikası

Bugün Sır Haber’de 50. yazımı yayınlıyorum. 1 seneyi geride bıraktığımız bu serüvene bugüne kadar 50 yazı sığdırmış oldum. İç siyasetten dış politikaya, bölgesel konulardan ekonomik meselelere kadar birçok konuda yazılar kaleme aldım. Daha nice yazıları yazmak nasip olur İnşAllah… Gelelim yeni yazımızın konusuna. Geçtiğimiz günlerde ABD’de Donald Trump yönetimi hem dünyayı hem de ülkemizi yakından […]

İlm-i Siyaset ve Cumhur İttifakı

Geçtiğimiz hafta siyasete ve gelişen olaylara çok boyutlu bakabilmenin ve kamuoyunun doğru yönlendirilmesinin iç ve dış politikadaki etki ile önemine binaen bir yazı kaleme almıştık. “Cumhur İttifakının” sarsılmasına neden olan süreçte yaşananlarda bize bir anlamda yazdıklarımızın değerini gösterdi. Bilindiği üzere Salı günü MHP lideri Devlet Bahçeli önce yerel seçimlerde kendi yollarına gidecekleri açıklayarak “Cumhur İttifakının” […]

20.10.2017 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – D-8 Zirvesi Analizim Yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Örgütü’nün 9. Zirve toplantısı bugün İstanbul’da yapılacak. Örgütün 20. Kuruluş yıl dönümüne denk gelen bu zirvenin ana teması ise “İşbirliğiyle Fırsatları Çoğaltmak” olarak seçildi. Üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ile üst düzey temsilcilerinin yanı sıra bu zirveye özel konuk olarak davet edilen bazı ülkelerin […]

Çok Boyutlu Bakabilmek: Kamuoyu ve Dış Politika

Ajan Brunson, dövizde dalgalanma ve enflasyon ile Cemal Kaşıkçı… Haftalardır ülke kamuoyumuz ile dış politikamızı şekillendiren, vatandaşlarımızın da ana gündem maddeleri olan meseleler. Peki, ülke kamuoyunu sürekli olarak güncel meseleler ile meşgul etmek ne kadar doğru? Brunson ekonomik değil; siyasi, hukuki ve diplomatik bir meseledir… Üç konu da elbet önemliydi. İlk olarak Brunson’ın tutukluluk süreci […]

14.10.2017 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – Türkiye ile AB arasındaki temel sorunlarına yönelik yaptığım değerlendirmem Rusça olarak Trend Az’de yayınlandı

БАКУ /Trend/ – Двойные стандарты по отношению к Турции, и то, что в таких странах Евросоюза как Германия, Бельгия и Дания некоторые политические круги активно поддерживают РПК и другие террористические организации, привело к тому, что ЕС утратил доверие Анкары. Об этом сообщил Trend турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket […]

14.10.2017 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – HDP’nin Ermenistan ziyaretine ve Türkiye’ye olan eleştirilerine Trend Haber Ajansı ile cevap verdim

HDP milletvekili Garo Paylan, Eylül ayında Ermanistan’da katıldığı panel ve ikili görüşmelerde Türkiye’nin demokratik olmadığını, ancak demokratik bir Türkiye’nin “sözde Ermeni soykırımını” tanıyabileceğini ve sinirlari açabileceğini, HDP’nin de Türkiye’nin demokratikleşmesine katkı sağladığını söyleyerek saçmalamış. Ayrıca Ermenistan’ın Türkiye’ye oranla daha demokratik ve Türkiye ile ilişkilerinde herşeyi yapan ülke olduğu görüşünü de savunmuş. Bende sormak istiyorum; barış […]

13.10.2018 – Balkan Günlüğü Gazetesi – “Bosna Hersek Seçimleri, ABD ve Yunanistan’ın Planları” Adlı Yazım Yayınlandı

Bosna Hersek Seçimleri ve ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları 7 Ekim Pazar günü yakinen takip ettiğimiz Bosna Hersek seçimleri nihayete erdi. Seçimler sonucunda Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerin oluşturacağı Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin yeni üyeleri de seçildi. Konseyin Boşnak üyesi rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in partisi Demokratik Eylem Partisi – SDA’nın adayı Sefik Dzaferovic olurken, Hırvat üye Demokrat […]

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye’yi de yakından ilgilendiren skandal bir öneri de bulundu. Kammenos, ABD’nin Yunanistan’da yeni askeri üsler kurarak, kalıcı askeri güç bulundurmasını önerdi. ABD’nin şu anda Girit Adasında Suda Körfezinde donanma üssü bulunurken, Larissa’daki hava üssünde de İnsansız Hava Aracı (İHA) birimleri bulunuyor. Kammenos bunların yanında ABD’nin Volos ve Aleksandrapolis’te […]

Bosna Hersek Seçimleri ve ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları

7 Ekim Pazar günü yakinen takip ettiğimiz Bosna Hersek seçimleri nihayete erdi. Seçimler sonucunda Boşnak, Hırvat ve Sırp üyelerin oluşturacağı Cumhurbaşkanlığı Konseyi’nin yeni üyeleri de seçildi. Konseyin Boşnak üyesi rahmetli Aliya İzzetbegoviç’in partisi Demokratik Eylem Partisi – SDA’nın adayı Sefik Dzaferovic olurken, Hırvat üye Demokrat Cephe – DF’nin adayı Zeljko Komsic ve Sırp üye ise […]

Dış Politikayı Akışına Bırakmamak

TRT World Forum Kamu Diplomasisi Başarısı Türkiye kamu diplomasisi açısından çok önemli bir program olan TRT World Forum’a ev sahipliği yaptı. Bu yıl “Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek” temasıyla düzenlenen programda, yerli ve yabancı 600’ün üzerinde katılımcı da bir araya geldi. Kapanış oturumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin dış […]

Yeni Dünya Düzeni: Erdoğan ve Trump

MTTB yıllarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na, oradan da Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına uzanan siyasi bir ömür: Recep Tayyip Erdoğan. 2002 yılından günümüze kadar gelen AK Parti iktidarıyla da soluksuz liderliği de halen devam ediyor. Bir yandan da Türkiye’nin 2002’den beri süregelen değişimine öncülük ediyor. Türkiye’nin geride kalan 16 yılda siyasetten ekonomiye, toplumsal ve sosyal yapıdan, hukuki […]

Zihinsel Dönüşüm: Yeni Ekonomi Programı ve Teknofest

Türkiye, Rusya ve İran üçgeninde gelişen İdlip bilmecesinin yanında bu hafta 2 önemli olay daha ülkemizde gerçekleşiyor. Bunlardan biri “2019-2021 Yılı Yeni Ekonomi Programı” iken diğeri ise 3. Havalimanı yerleşkesinde gerçekleşen “Teknofest”tir. Bu iki olay aynı zamanda bir zihinsel dönüşümün başladığını da bizlere gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye’nin 2019-2021 yıllarını kapsayan “Yeni […]

İdlip’ten Ekonomi ve Yerel Seçimlere Türkiye’nin Yoğun Gündemi

Haftalar önce özel bir televizyon kanalının muhabiriyle telefonda Türk-Rus ve Türk-Amerikan ilişkileri üzerine bir görüşme yaptık. Görüşmede ikili ilişkileri ve kriz noktalarını değerlendirdikten sonra, Suriye konusunu da konuştuk. Muhabir Rus tarafıyla bir röportaj yapılacağını, bana göre hangi soruları sorması gerektiğini iletti. Sorularımdan biri Suriye üzerineydi. Ona temel olarak şunu söylemiştim; “Suriye’nin geleceği ve/veya İdlip konusunda […]

5.9.2018 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – “Türk Konseyi Zirvesi ve Gelecek Perspektifi” Adlı Yazım Yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde Kırgızistan önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Türk Konseyi diğer adıyla Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (TÜRKKON) üyeleri Kırgızistan Çolpan-Ata’da bir araya geldi. “Türk Konseyi 6. Devlet Başkanları Zirvesi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kuruluşu 3 Ekim 2009 yılı TÜRKKON’un merkezi İstanbul olup Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve […]

Krizi Fırsata Dönüştürmek

Şüphesiz ki haftalardır ülkece en büyük gündemimiz Türkiye-ABD arasındaki sözde rahip Brunson temelli başlayan siyasi ve ekonomik kriz. Farkında mısınız bilmiyorum ama toplumların en büyük afyonu olarak nitelendirilen futbol yani süper lig bile bize bu gündemi unutturamıyor. Türkiye’nin döviz üzerinden verdiği mücadele hem devlet hem de millet olarak onurlu bir direnişe de dönüştü. Bunun meyveleri […]

Mücadele, Uzlaşma, Boyun Eğme

24 Haziran Seçimlerinden beri büsbütün bir ülke olarak tek bir gündeme hapsedildik: Dolar ile cezalandırılmak. FETÖ’nün 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişimi sonrası Türkiye – ABD ilişkilerinin uçuruma sürüklendiği herkesin malumu. Türkiye 2 yıldır süreci rasyonelce yürütmeye çalışırken, ABD ise diplomasi de “hem suçlu hem güçlü” tavrını sürdürmeye devam ediyor. Türkiye defalarca haklılığını hem […]

Türk-Amerikan İlişkilerinde Yeni Perde ve Türkiye’nin Çıkış Yolu

Geçtiğimiz hafta Amerikalı sözde rahip Brunson’un salıverilmesi konusunda Türkiye ile ABD arasında büyük çaplı bir kriz patlak vermiş, bunun neticesinde ABD Brunson’ın salıverilmemesi halinde yaptırım uygulamaya başlayacağı tehdidinde bulunmuştu. O yaptırımlar bu hafta birer birer ortaya çıkmaya başladı. ABD ilk olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamid Gül’ü hedef tahtasına oturturken; ilgili Bakanların […]

Türkiye-ABD İlişkileri ve Tarihsel Kırılım Gereği

Seçimleri atlatıp yeni kabine ile yeni dönemin icraatlarını beklerken, devlet ve millet olarak yeni bir gündemi karşımızda bulduk. 15 Temmuz’da ABD’de mukim bulunan Gülen’in elebaşlığını yaptığı FETÖ’ nün hain darbe ve işgal girişimi, Türkiye-ABD ilişkilerinde derin bir uçurum açmıştı. O zaman mevcut ABD Başkanı Barack Obama’ydı, Kasım 2016’dan beri de Donald Trump. Değişen ne oldu? […]

Yeni Kabinenin Mesajları

24 Haziran seçimleri sonrasında yeni sistemin yeni ve ilk kabinesi de belli oldu. Merakla beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay olurken, bir önceki kabineden Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yerlerini korudu. Geri kalan 13 bakanlığa Berat Albayrak’ı ayrı tutarsak yeni isimler atandı. Berat Albayrak ise Enerji ve […]

Yeni Kabine, Cumhur İttifakı ve Yerel Seçimler

24 Haziran Seçimlerinin akabinde gündemi meşgul eden üç ana konu var. Bunlardan ilki 9 Temmuz’da açıklanması beklenen yeni kabinenin nasıl olacağıyken, ikincisi AK Parti ve MHP arasındaki Cumhur İttifakının nasıl devam edeceği ve üçüncüsü ise yerel seçimlerin öne çekilip çekilmeyeceğiydi. Yeni Kabine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesi nasıl olacak herkesçe merakla beklenen konuların başında geliyor. […]

24 Haziran Seçimlerinin Sonuçları ve Mesajları

Haftalardır beklenen büyük seçim geride kalırken, Türkiye bu seçimi geniş katılımla ve yüksek bir demokrasi performansıyla başarıyla atlattı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan 25,4 milyon kişinin oyuyla ve %52,3 oy oranıyla yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçildi. İkinci ise 14,9 milyon oy ve %30,7 oy oranıyla Muharrem İnce oldu. Genel seçimlerde ise AK Parti %42,5 oy oranıyla 2002’den beri […]

30 Maddeyle Neden Recep Tayyip Erdoğan?

Haftalar süren seçim yarışında artık son düzlüğe girdik. Pazar günü Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en hayati seçimlerinden birini daha yaşayacak. Haftalardır partiler ve adaylar seçmenleri ikna etmek için miting meydanlarında olağanca gayret gösterdiler. Gerçek şu ki her bir vatandaşın kafasında neye ve kime oy vereceği az çok bellidir. Zaten propaganda sürecinin asıl hedefi de hem kararsız […]

24 Haziran Seçimleri: Tahminler, Münbiç ve Kandil

24 Haziran “Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerine” yaklaşık 2 hafta kalırken, kamuoyuna üst üste seçim anketleri yansımaya da başladı. Meydanlarda özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce arasında hararetli tartışmalar da devam ediyor. Diğer adaylar özellikle Meral Akşener ise ilginç reaksiyonlar ile açıkçası rol kapmaya çalışıyor. Malum Selahattin Demirtaş hapiste, diğer adaylar Doğu Perinçek […]

Balkanlarda Ramazan Diplomasisi, Seçimler ve TİKA

Geçen sene Eylül ayında Kurban Bayramı’nı geride bırakırken bir yazı kaleme almış, “Balkanlarda Kurban Diplomasisi mi? Reel Diplomasi mi?” diye de bir soru sormuştum. O yazıda; devlet olarak resmi, yarı özerk ve sivil kurum ile kuruluşlarımız yoluyla sürdürdüğümüz kamu diplomasisinin tam anlamıyla etkin ve etkili, gerçekçi ve sistemli, koordineli ve planlı olmadığını söylemiştim. Ayrıca Balkanlardaki […]

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek Mitingi ve Türkiye’nin Kamu Diplomasisi İçin Önemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Haziran Seçimleri doğrultusunda Avrupalı Türk Demokratlar Birliği – UETD’nin toplantısında Avrupalı ve Balkanlardaki seçmenler, dindaşlar ve soydaşlarla bir araya geldi. Erdoğan konuşmalarında Türkiye’nin terörle mücadelesine değinirken aynı zamanda Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde 2002’den günümüze kadar yaşadığı reform, atılım ve kalkınma süreçlerini de ele aldı. Avrupalı Türklere Öneriler Erdoğan; Rahmetli […]

İİT’den Olağanüstü Toplantı Olağanüstü Kararlar

ABD’nin Kudüs’te büyükelçilik açılışını yapmasına istinaden Gazze şeridinde başlayan protestolar hızla İsrail’in katliamlarına dönüşmüştü. Nitekim en az 60 Filistinli şehit olurken 3000’e yakını da yaralandı. İslam İşbirliği Teşkilatı da İsrail’in bu katliamları üzerine dönem başkanı Türkiye’nin çağrısıyla olağanüstü olarak 18 Mayıs’ta İstanbul’da toplandı. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü İslam Zirvesi Toplantısından olağanüstü de kararlar çıktı. Toplantıya […]

Ekonomi Politik: Seçim, Ekonomi ve Dolar

24 Haziran seçimlerine hızla giderken siyasilerin söylemleri ve vaatlere yönelik ilk mesajlarda hızla artıyor. Şüphesiz ki en önemli gündem maddesi; “Ekonomi…” Ekonomi denilince hükümete yönelik en önemli eleştiriler ise belli başlı noktalardan geliyor. Bunlar; doların yükselişi, işsizlik, enflasyon, yolsuzluk, rant, siyasilerin zenginliği vb. Ekonomi belirli başlı bir uzmanlık konusu olmakla birlikte siyasetten hiçbir zaman ayıramayacağımız […]

Seçim Maratonu: Muhalefetin Aday Stratejisi ve Erdoğan Liderliği

24 Haziran’da yarışacak Cumhurbaşkanı adayları büyük oranda netleşti. Cumhur İttifakı AK Parti ve MHP’nin adayı zaten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dı. BBP ve Hüdapar’ın da Erdoğan’ı destekleyeceği görülüyor. Saadet Partisi Abdullah Gül’ün “çatı adaylığı” fikri tutmayınca genel başkanları Temel Karamollaoğlu’nu aday gösterdi. Aynı şekilde İP de Meral Akşener’i. HDP’nin şu an için adayı hapiste bulunan Selahattin […]

Salon Siyaseti Değil, Saha Siyaseti Şart

24 Haziran seçimlerinin maratonu hızla başladı. Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve BBP taş üstüne taş koyarak ilerlerken, muhalifler ise kağnı hızıyla yol almaya çalışıyor. Cumhur İttifakının adayı da belli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şimdi seçim stratejileri, adaylar, miting programları netleştirilmeye çalışılıyor. En büyük sorunu ise muhalifler yaşıyor. Cumhurbaşkanı Adayı Tartışmaları “Abudik Gubidik İttifakı” […]

24 Haziran Seçiminin İlk Analizi

Ülkemizin yepyeni bir gündemi oldu: “Erken Seçim.” Öncelikle “24 Haziran Seçimlerinin” vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İster adına erken seçim densin, ister çok erken, isterse de baskın seçim fark etmez. Ülkemizi haftalar sonra çok kritik bir seçim bekliyor. Görünen veya görünmeyen, açıklanan veya açıklanmayan sebepleriyle 24 Haziran seçimlerine hızla odaklanmamız gerekiyor. Toplum olarak belki […]

Türkiye ve Omurga Diplomasisi

Bırakın ülkemizi tüm dünya halkları olarak haftaya savaş çanlarının huzursuz sesleriyle uyandık. Suriye’de Doğu Guta ve Duma’da Suriye rejimi tarafından işlenen vahşi katliamlar nasıl olduysa bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Öyle ki Suriye’nin eli kanlı diktatörü Esed’in işlediği bu cinayet ne ilkti, belki de son da olmayacaktı. Açık konuşmak gerekir ki dünya vicdanını yaralayan […]

Varna – Priştina Hattı: Türk Dış Politikasında Yeni Manevralar

Eminim ki Türk dış politikasında birden çok coğrafyada aynı anda bu kadar çok gelişmenin yaşandığı bir dönem daha olmamıştır. Dış politikada Ankara’nın gündemi öyle yoğun ki; Suriye meselesi, PKK ile mücadele, Türkiye’nin Rusya, İran ve ABD ile ilişkileri, FETÖ ile mücadele, AB ile ilişkiler, Orta Doğu, Balkanlar, Orta Asya ve Afrika’da ki faaliyetler ve ikili […]

15 Temmuz: Türkiye, ABD, Rusya ve İran

Önceki günlerde Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında parlamentolar arası dostluk grubu koordinatörlüğü görevini yürüten, aynı zamanda Müslüman bir Ahıska Türk’ü olan Malik Kerimov ile birlikteydik. Kerimov ile hem Türkiye Rusya ilişkilerinin dünü, bugünü ve yarınını konuştuk hem de Rusya’daki Müslümanların ve Türklerin durumunu ele aldık. Ancak Kerimov ile sohbetimizin en can alıcı noktası 15 Temmuz […]

Sakarya’da, 15 Temmuz’da, Afrin’de Çanakkale’dir…

“Çanakkale içinde vurdular beni Ölmeden mezara koydular beni…” Bir asrı da geçen Çanakkale destanının onurla bir yıl dönümünü daha yaşıyoruz bu hafta. İmkânsızlıklar içinde, imkânın iman olduğu bir dönemde emperyalizme karşı elde edilmiş büyük bir zafer Çanakkale. Hem ulusal hem de uluslararası birçok sonuca neden oldu bu zafer. İtilaf devletleri Rusya’ya yeterli desteği ulaştıramadı ve […]

Nizam-ı Alem ve Recep Tayyip Erdoğan

Kamuoyunda çok yeni bir tartışma filizlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam’a ve değerlerine yönelik başta kadınlar olmak üzere birçok konuda aykırı görüşler beyan eden bazı isimleri eleştirerek “İslam’ın yani İslami hükümlerin güncellenmesi” ifadesiyle “fıkhın yenilenmesi” tartışmasını başlattı. Oldukça anlamlı olan bu tartışma bir anda Cumhurbaşkanımıza karşı hadsizce söylemlere neden oldu. Onun İslam ile bağını yine […]

Diplomasi’de Kaçak Dövüş: Türkiye ve ABD

Şüphe yok ki “terörle mücadele” devlet ve millet olarak hem fikir olduğumuz ve ortak paydada buluştuğumuz en önemli konuların başında geliyor. Milletimizin ve devletimizin güvenliği ile bekası söz konusu olduğunda duygularımız ile teröre karşı duruşumuz aynı “Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez” maddeleri vardır ya onlar gibidir de denebilir. Türkiye 30 yılı aşkın bir […]

Afrin’den Üsküp’e Savunma ve İttifak

Türkiye 15 Temmuz’dan beri hem iç siyasette hem de dış siyasette amansız bir mücadele veriyor. FETÖ’ nün hain darbe ve işgal girişiminin bertaraf edilmesi, bunun üzerinden çok geçmeden 24 Ağustos 2016’da Suriye’nin kuzeyinde tasarlanan terör koridorunun önüne set çekmek amacıyla PYD/YPG ile DAEŞ’e karşı yapılan “Fırat Kalkanı Harekâtı” Türkiye için yepyeni bir dönemin başlangıcına neden […]

Türkiye ABD İlişkileri: Çözüm ya da Kısır Döngü

Ankara bu hafta Washington yönetiminden iki isimle, iki önemli görüşme gerçekleştirdi. İlk olarak Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Brüksel’de ABD Savunma Bakanı James Mattis ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara’ya gelerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve mevkidaşı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile toplantılara katıldı. […]

Zeytin Dalı Harekâtı ve Algı Yönetimi

Günümüzde savaşlar, harekâtlar ve mücadeleler sadece cephelerde ve sahalarda yapılmıyor. İşte bunun en somut örneği “Zeytin Dalı Harekâtı” ve ekseriyetinde sürdürdüğümüz algı yönetimidir. Bilindiği üzere kahraman ordumuz tarafından 20 Ocak tarihi itibariyle Suriye’nin Afrin bölgesindeki PKK’nın uzantısı olan PYD/YPG unsurlarına yönelik bir harekât başlatıldı. “Zeytin Dalı Harekâtı” adı verilen bu harekâtta neredeyse 20 gün geride […]

Diplomasi: Hem Sahada Hem Masada Kazanmak

Konumuz diplomasi… Diplomasi yani “bir hükümetin belli konulardaki kanı ve görüşlerini doğrudan doğruya diğer devletlerin karar vericilerine iletme sürecidir.” İyi bir diplomasi süreci ile kötü bir süreçten iyi sonuçlar alınabilir. Hem sahada hem de masada kazanmanın anahtarıdır diplomasi. Tabii tüm tarafların iletişim kanallarını açık tutup önyargılarından da arınması gerekir. Ancak tarafların objektif ve rasyonel bakışa […]

YA AFRİN’E GİRMESEYDİK?

Şüphesiz ki ülke olarak en önemli gündemimiz kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye’nin Kuzeyindeki Afrin harekâtı resmi adıyla “Zeytin Dalı Harekâtı”. Her bir askerimizin Allah daima yardımcısı olsun. Tabii gündem Afrin olunca, tüm televizyonlarımız, gazete ve radyolarımız an be an Harekâtı takip ediyor, yeri geliyor taktik ve stratejiler paylaşılıyor. Ben Harekâtın bu kısmını ele almayacağım. Hepimiz […]

Balkanlarda Oyun Kurucu Türkiye İçin: Bütüncül Politika Önerisi

Bir önceki yazımızda Batı Trakya, Üsküp, Priştine, Podgoritsa ve Sofya merkezli olarak Balkanlarda yaşanan güncel gelişmeleri ele almıştık. Öncelikle bir önceki yazımızdan yola çıkarak ülke ülke temel ve basit bir tablo resmedip, sonra Türkiye’nin Balkan Politikası bu tabloya göre nasıl şekillendirilebilir ve öneri olarak sunduğumuz “bütüncül politika” nedir onu açıklayacağız. Komşularımızdan başlayalım. Bulgaristan; Ülkede soydaşlarımız […]

Balkan Güncesi: Batı Trakya, Üsküp, Priştine, Podgoritsa, Sofya

Geride bıraktığımız hafta Balkanlarda; Batı Trakya, Üsküp, Priştine, Podgoritsa ve Sofya’da, ülkemizi de yakından ilgilendiren birçok önemli gelişmenin yaşandığına şahit olduğumuz bir haftaydı. Bunları tek tek incelemek ve doğru analiz edebilmek ülkemizin Balkan politikasının gelişimini de önemli ölçüde ilgilendiriyor. İlk olarak Yunanistan’dan Batı Trakya’dan başlayalım. Yunanistan – Batı Trakya   Yunanistan Parlamentosunun Batı Trakya Kararı […]

Batı Trakya, Üsküp, Priştine, Podgoritsa, Sofya

Geride bıraktığımız hafta Balkanlarda; Batı Trakya, Üsküp, Priştine, Podgoritsa ve Sofya’da, ülkemizi de yakından ilgilendiren birçok önemli gelişmenin yaşandığına şahit olduğumuz bir haftaydı. Bunları tek tek incelemek ve doğru analiz edebilmek ülkemizin Balkan politikasının gelişimini de önemli ölçüde ilgilendiriyor. İlk olarak Yunanistan’dan Batı Trakya’dan başlayalım. Yunanistan – Batı Trakya Yunanistan Parlamentosunun Batı Trakya Kararı 9 […]

Dış Politikada Zincir Etkisi

İran’da başlayan olaylar, ABD’nin Rıza Zarraf ve Hakan Atilla Davası kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransa ziyareti… Gündemimize bomba gibi düşen bu üç olayı Türkiye’den ayırmak mümkün olmadığı gibi birbirinden bağımsız olarak görmek de mümkün değildir. Dış politikada birçok olayı birbirine bağlı zincirlere benzetsek yanlış da olmaz. İran’ın kuzeydoğusunda Meşhed’de 28 Aralık’ta başlayan gösteriler […]

Duruşta ve Politikada Millilik

Yakın dönem Türk dış politikası, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da girişimleriyle attığı adımların somut karşılıklarını bir bir görüyor. 21 Aralık’ta BM’de düzenlenen Kudüs oylaması ABD ve İsrail için büyük bir hüsran olurken, Türkiye’nin öncülüğünde Filistin adına önemli bir zafer oldu. Türkiye’nin girişimleriyle hazırlanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda ABD’nin Kudüs kararını geri almasını öngören […]

Yıkılmaz Kale Türkçe

İçinde bulunduğumuz bu hafta anadilimiz Türkçe için oldukça önemli günleri de ifade ediyor. 21 Aralık Makedonya’daki soydaşlarımızın “Türkçe Eğitim Bayramı” iken, 20 Aralık “İstiklal Şairimiz” Mehmet Akif Ersoy’un doğum yıl dönümü, 27 Aralık ise ne yazık ki ölüm yıl dönümüdür. “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” sözünün de sahibi olan Akif, bu millete […]

22.12.2017 – “Orta Doğu’dan Balkanlar’a: Kuşatma, Direniş ve Türkiye” Adlı Yazım 9 Ülkeden 12 Platformda Yayınlandı…

“Orta Doğu’dan Balkanlar’a: Kuşatma, Direniş ve Türkiye” adlı yazım Türkiye dâhil 9 ülkede 12 platformda yayımlandı. Balkanlar’daki ve Azerbaycan’da ki tüm soydaş ve dindaşlarımıza ilgileri için çok teşekkür ederim… Türkiye Sır Haber: https://www.sirhaber.com/orta-dogu-dan-balkanlar-a-kusatma-direnis-ve-turkiye?fbclid=IwAR2ueFBUkP8kaNV80Shc2_izYv6ZdrHi0aP5xi7oo64AxBN2jR4dFGIa3JU Balkan Günlüğü: https://balkangunlugu.com/2017/12/16/ortadogu-balkanlar-turkiye/?fbclid=IwAR0koGSu-E6qe9RUKqddOZ6f_lO8v4gJfrb1fFCcFhsg7U9PEWl6A-d6v0A Kafkassam:  https://kafkassam.com/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye.html?fbclid=IwAR0LEWGVGWq15HngIGhXMbESVA-wvYx7mxpZw9ba73ZLLFnK-vSGCd9IePI Azerbaycan Trend Haber Ajansı: https://tr.trend.az/other/commentary/2836100.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&fbclid=IwAR1W4_nARewyrB9GgiKnuyZEJS6KjpwY53a8vSh_07hWQ7tZF4rufxXEHFw Bosna Hersek Boşnaklar1: https://bosnaklar1.com/2017/12/17/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye/?fbclid=IwAR1tJBP5_xN1iw4IKFy0YdatW_AJpBALmETXXspxoEiuvenyGzQ5GVNDRkY Bulgaristan Bulgaristan Haber: https://www.bghaber.org/bghaber/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye/?fbclid=IwAR3w6AfduhqPiCHG9EAgeJ8IO3bUAsdRI7c-_lvwoOru5q2msiax_CfR7HE Kosova Kosovalı: http://kosovali.org/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye.html?fbclid=IwAR3xaKMz9cNuAajw9nhDKgtOx3_DgwfJ44uWObv0VbIoog3iaFw0AGpp_Yc Prizren Post: https://prizrenpost.com/tr/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye/?fbclid=IwAR1k7GxFXxHoeW_JQLyD9QkIZKQ3pkuzXhVZKQ8mrRXqFT55ZFHagddEn8o Makedonya Ulusal Post: https://www.ulusalpost.com/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye-130763h.htm?fbclid=IwAR3iFBGTFd4FpchnFk5WdeVII1UI8DY4My2Ikh0ivBzF1KoY4Is2zfJHADk Romanya Hayat Gazetesi: http://www.hayat.ro/haber/orta-dogudan-balkanlara-kusatma-direnis-ve-turkiye-1871.html?fbclid=IwAR1DMUtV4PS24SXGRNWqb16Vt6Id1Ml9kNZre02-pqDp2iEns0TOi078JnU […]

16.12.2017 – Balkan Günlüğü Gazetesi – “Orta Doğu’dan Balkanlar’a: Kuşatma, Direniş ve Türkiye” Adlı Yazım Yayınlandı

İslam İşbirliği Teşkilatı Çarşamba günü Kudüs gündemli olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla İslam dünyasından birçok devlet İstanbul’da bir araya gelirken,  48 ülkenin temsil edildiği zirvede 16 liderde hazır bulundu. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise sosyalist bir ülke olan Venezüela’nın lideri Nicolas Maduro’ydu. İslam dünyasından Suudi Arabistan ile Mısır’ın lider düzeyinde […]

Orta Doğu’dan Balkanlar’a: Kuşatma, Direniş ve Türkiye

İslam İşbirliği Teşkilatı Çarşamba günü Kudüs gündemli olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla İslam dünyasından birçok devlet İstanbul’da bir araya gelirken,  48 ülkenin temsil edildiği zirvede 16 liderde hazır bulundu. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise sosyalist bir ülke olan Venezüela’nın lideri Nicolas Maduro’ydu. İslam dünyasından Suudi Arabistan ile Mısır’ın lider düzeyinde […]

Orta Doğu’dan Balkanlar’a: Kuşatma, Direniş ve Türkiye

İslam İşbirliği Teşkilatı Çarşamba günü Kudüs gündemli olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla İslam dünyasından birçok devlet İstanbul’da bir araya gelirken, 48 ülkenin temsil edildiği zirvede 16 liderde hazır bulundu. Bunlardan en ilgi çekici olanı ise sosyalist bir ülke olan Venezüela’nın lideri Nicolas Maduro’ydu. İslam dünyasından Suudi Arabistan ile Mısır’ın lider düzeyinde […]

13.12.2017 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – “Türkiye ile AB’nin temel sorunları ve Türk dış politikasında alternatif arayışı” Adlı Yazı Yayınlandı

Türkiye’nin, halkımızın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye inancı ve güveni kalmamıştır Erken cumhuriyet döneminden beri Türk dış politikasının genel olarak iki ana eksen üzerinde inşa edildiği görülmektedir. Bunlardan ilki devletin çıkarlarına, açık ve gizli gündemlerine göre belirlenen devlet politikaları, ikincisi ise özellikle lider ve ideoloji temelli hükümet politikalarıdır. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler tarihsel […]

13.12.2017 – Time Türk – “Türkiye ile AB’nin temel sorunları ve Türk dış politikasında alternatif arayışı” Adlı Yazı Yayınlandı

ürkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yaşanan ‘üyelik’ gerilimi tüm hızıyla sürerken, Suriye’de devam eden savaş sebebiyle kendisine alan açan örgütler ve bu örgütlerin bünyesinde barındırdığı ‘yabancı’ savaşçılar Ankara-Brüksel hattında tansiyonun yükselmesine sebep oluyor. Son olarak Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa Konseyi binası önündeki araç parkının Strasbourg Valiliği tarafından kapatılacak 9-13 Ekim’deki Genel Kurulu süresince PKK […]

Putin’in Ankara Ziyareti: Suriye ve Kudüs’ün Geleceği

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı Orta Doğu’daki krizi bir anda tırmandıran bir hamle oldu. Filistin’de yeni bir intifada başlatılırken, başta Türkiye ve Rusya olmak üzere bölge ülkelerinin yanı sıra dünyanın birçok devleti de bu karara tepki ve itirazlarını ortaya koydular. Kudüs krizinin başlangıcından itibaren İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı olarak […]

Dinmeyen Yara: Kudüs ve Batı Trakya

Kudüs, Mescid-i Aksa diğer adıyla Beytü’l-Makdis; bitmeyen dava, dinmeyen yara… Biri Filistin, diğeri Batı Trakya… Şüphe yok ki içinde bulunduğumuz haftada dış politikada ülkemizi ilgilendiren çok önemli iki gündem maddesi vardı. Biri ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi, diğeri ise böyle bir yoğun gündemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önceden planlanan […]

Dinmeyen Yara: Kudüs ve Batı Trakya

Kudüs, Mescid-i Aksa diğer adıyla Beytü’l-Makdis; bitmeyen dava, dinmeyen yara… Biri Filistin, diğeri Batı Trakya… Şüphe yok ki içinde bulunduğumuz haftada dış politikada ülkemizi ilgilendiren çok önemli iki gündem maddesi vardı. Biri ABD Başkanı Donald Trump tarafından Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesi, diğeri ise böyle bir yoğun gündemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önceden planlanan Yunanistan ziyaretiydi. […]

Coğrafya Kaderdir…

Coğrafya kaderdir… Bu çok bilinen sözün sahibi İslam tarihinin en önemli düşünürlerinden İbn-i Haldun’dur. Temel anlamda Haldun bu sözü coğrafyanın ve coğrafyaya bağlı olarak iklim, sıcaklık ve su kaynakları gibi doğal etkenlerin milletlerin ve ülkelerin kaderlerini nasıl etkilediği tezi üzerine söylemiştir. Dünyayı yedi iklim bölgesine ayıran, ekolojik yapının ve özellikle iklimin insanlar ve milletler üzerindeki […]

Hafız Esad’dan Soçi Zirvesine: Suriye Krizi

Soçi’ye giden yol neydi? Rusya’nın Soçi şehri Suriye’nin kaderi için çok önemli bir zirveye daha tanıklık etti. 15 Mart 2011 yılında başlayan Suriye’deki kanlı iç savaş, 6. yılını geride bırakırken siyasi çözüme ilk defa bu kadar çok yaklaşıldı. Türkiye, Rusya ve İran’ın girişimleriyle Astana’da başlayan müzakere süreci, Soçi’ye de taşındı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir […]

Suriye’nin Kader İnşası: Astana, Soçi, Sırada Cenevre

Rusya’nın Soçi kenti tarihi bir zirveye ev sahipliği yaptı. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve heyeti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin heyetlerini üçlü zirvede misafir etti. Zirvenin ana konusu ise Suriye’nin kaderiydi. Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak girişimleri ve Astana süreciyle başlayan Suriye’deki ateşkes ile barışı tesis etme çabaları Soçi’deki […]

21.11.2017 – Balkan Günlüğü Gazetesi – “Kosova, Makedonya, Siyaset” Adlı Yazım Yayınlandı

Pazar günü hem Kosova hem de Makedonya’daki Türk soydaşlarımız için oldukça önemli günlerden biriydi. Kosova’da yerel seçimlerin ikinci turu yapılırken, Makedonya’da ise ülkenin üç Türk partisinden biri olan ve hükümet ortağı konumunda bulunan Türk Hareket Partisi’nde genel başkanlık koltuğunun devri için kurultay yapıldı. İlk olarak Kosova’daki yerel seçimlere değinelim. Yerel seçimlerin 22 Ekim’de düzenlenen ilk […]

Dış Politika ve İç Politika’da İttifaklar Dönemi

Hem dış politika hem de iç politikadaki gelişmeler açısından yoğun bir haftayı daha geride bıraktık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rusya, Kuveyt ve Katar’ı kapsayan yurt dışı ziyaretlerinden geri döndü. Suriye ve Katar krizi ile enerji ve ekonomideki girişimler ziyaretlerin ana gündem maddeleriydi. Bu görüşmelerin en kritiği Rusya’da Soçi’de ki Putin-Erdoğan buluşmasıydı. Türk-Rus ilişkileri tarihinin en […]

Soçi Zirvesi Ekseninde Türkiye-Rusya İlişkileri

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya’nın Soçi kentinde 2015’deki uçak düşürme krizinden sonra 8. kez bir araya geldi. Putin’in daveti üzerine gerçekleşen görüşmede iki lider arasında Suriye, ekonomi, enerji ve savunma sanayi başlıklarında çok önemli konular ele alındı. Ayrıca Üst Düzey İşbirliği Konseyi yedinci toplantısının hazırlıklarının da startı verildi. Görüşmeye […]

Medeniyetler Çatışması: Sahne 2017

Yıllar yıllar önce Amerikalı bir siyaset bilimci olan Samuel Huntington 1993 yılında “Foreign Affairs” dergisinde “Medeniyetler Çatışması mı?” adlı bir makale kaleme aldı. 1996 yılında ise bu makalesini kitaplaştırdı. Huntington eserinde küresel siyaset ile düzenin artık devletler tarafından değil, “insan toplumlarının en üst düzeyde meydana getirdikleri kültürel gruplar” olan “medeniyetlerin” birbirleri arasındaki güç mücadelesi ile […]

İç Politika Dış Politikayı Etkiler “Out”, Dış Politika Ekonomiyi Etkiler “In”

Türkiye ekonomi de ve dış politika da çok yoğun bir periyodu daha geride bıraktı. Bu periyot da; İstanbul’da Gelişen Sekiz Ülke (D8) Zirvesi düzenlendi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Ankara’da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev’i misafir etti. Ardından Erdoğan Bakü’de “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu” projesinin ilk seferinin açılışını yaptı ve son olarak ise yerli ve milli otomobilin en önemli […]

Türkiye’nin Avrasya Politikasında Yeni Ortak Özbekistan

Özbekistan-Türkiye İşbirliği kaldığı yerden güçlü biçimde devam ediyor Özbekistan’dan Türkiye’ye 20 yıl sonra ilk kez bir ziyaret gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 20 yıl aradan sonra Türkiye’yi cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret eden ilk Özbek lider oldu. Ziyaret de Ankara’da 22, İstanbul’da 4 olmak üzere 22 de anlaşma imzalandı. Selefi İslam Kerimov, Özbekistan’da göreve geldiği 1990’dan, ölümü […]

Çin’in Küresel Vizyonu: “Chinese Dream”

Dünya’nın en kalabalık partisi olan 96 yaşındaki Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) başkent Pekin’deki 19. Ulusal Kongresi sona erdi. Kongreye aynı zamanda Çin Devlet Başkanı olan ÇPK Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping başkanlık etti. Çin ile ilgili günümüz dünyasında en çok merak edilen soru şüphesiz ki gelecekte Çin’in dünyayı nasıl etkileyeceğine yönelik. Aslında dünya da […]

Balkan Siyasetinde Dönüşüm: Makedonya Örneği, FETÖ ve Türkiye

15 Ekim Pazar günü Makedonya halkı sandığa giderken, eski Osmanlı toprağı Üsküp dâhil olmak üzere birçok şehirde yerel seçim heyecanı yaşandı. Balkanların bu güzel ülkesindeki seçim, Türk ve Arnavutların yoğun yaşadığı bir ülke olması bakımından bizim içinde oldukça önemliydi. 11 Aralık 2016 genel seçimleri sonrası VMRO-DPMNE hükümeti değişmiş, SDSM hükümeti göreve gelmişti. Başbakan Zoran Zaev […]

16.10.2017 – Azerbaycan Trend Haber Ajansı – “Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Alternatif Arayışı” Adlı Yazım Rusça Yayınlandı

БАКУ /Trend/ – Несмотря на то, что вступление в ЕС и полноправное членство в данной организации являются для Анкары приоритетом, альтернативой этому может стать членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сказал Trend в понедельник турецкий эксперт по внешней политике и главный координатор политического движения Beyaz Hareket Эрдем Эрен. Он отметил, что, как известно, […]

KUZULARIN SESSİZLİĞİ: BM-ABD

*15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi *Katalonya ve Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Referandumu *Suriye ve Irak’ın Bölünme Süreci *PKK ve DAEŞ Terörü *Mülteci Krizi *Katar Krizi *Arakan ve Gazze Katliamları *Kuzey Kore Gerilimi Son dönemde Türkiye’yi ve dünyayı etkileyen birçok ulusal ve uluslararası krizin arkasında yaptıkları ve yapmadıklarıyla neredeyse hep BM ve ABD var. Dünya […]

13.09.2017 – Yeni Akit Gazetesi – “Balkanlar’da Kurban diplomasisi mi? Reel diplomasi mi?” Adlı Yazım Yayınlandı

Erdem Eren dikkatlerden kaçan Balkanlar ile ilgili önemli bir yazı kaleme aldı. Eren, bölgede oluşan Sırp ve Rus milliyetçiği yanı sıra diğer tehlikelere dikkatleri çekti. İşte Eren’in yazısı: Balkanlar’da bol bol hayır işlediğimiz bir Kurban Bayramını daha geride bırakırken, Balkanlar’ı FETÖ’ ye, Amerikan emperyalizmine, Sırp ve Rus milliyetçiliğine, Alman kamu diplomasisine, Şia ve Selefi kıskacına […]

28 Mart 2017 – Diriliş Postası 16 Nisan 2017 Referandumu Röportajı

Diriliş Postası Gazetesi ile 16 Nisan 2017 Referandumuna yönelik yaptığım röportaj gazetenin 28 Mart 2017 tarihli sayısında yayınlandı. Haberin linki ve içeriği ise şöyle: https://www.dirilispostasi.com/gundem/milleti-ustun-kilmak-icin-evet-5a78550818e540432e750e9c   Sabri İşbilen / Diriliş Postası Beyaz Hareket Vakfı Genel Sekreteri Erdem Eren, parlamenter sistemde devlete yuvalanan bürokratik vesayetin, darbeler, muhtıralar, çift başlı krizlerle milletin iradesine sürekli kastettiklerini, Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ndeyse vesayetin […]

Türkiye Tipi Başkanlık Sistemi Dünyaya Model Olabilir

Değerli dostlar bu yazımızda ülkemiz gündemini yakın dönemde sıklıkla işgal edecek “Türkiye Tipi Başkanlık Sistemine” ayırmak istedim. Yazımda ilk bölümde teknik olarak başkanlık sistemi ile ilgili bilgiler vereceğim. İkinci kısımda ise “Türkiye Tipi Başkanlık Sisteminin” ülkemize olası kazanımlarına değineceğim. Başkanlık Sistemi; Yasama ve yürütme organlarının birbirinden tamamen ayrı olduğu bir yönetim sistemidir. Koalisyonların ve hükümet […]

Pelikan Bildirisi

Değerli dostlar, Pazar akşamı “pelikan dosyası” adlı bir blog sayfası üzerinden Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yönelik çeşitli iddiaların yayınlandığını hep beraber gördük ve şahit olduk. Burada madde madde iddiaları incelemeyeceğim. Birilerine kin de kusmayacağım. Peki, ne söyleyeceğim, hadi başlayalım. Açık söylemek gerekirse “Pelikan Bildirisini” kimin yazdığı beni ilgilendirmiyor. Tarafsız ve akılcı düşünen biri bildiriyi okuduktan sonra […]