2015 – Ekonomi Analizlerine Yüksek Lisans Tez Atıfı

2013 yılında kaleme aldığım; “Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” ve “1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” adlı analizlerime Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma İktisadı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezinde akademik atıf yapıldı.

Kaynak: http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.11776/1138/0049330.pdf?sequence=1&isAllowed=y