“Türkiye’nin Balkan Politikası: Bütüncül Politika Önerisi” – Analiz – Strateji

  • Balkanlar’da Reel Diplomasi Eksikliği
  • Balkan Siyasetinde Dönüşüm
  • Balkanlar: Kuşatma, Direniş ve Türkiye
  • Balkanlarda Oyun Kurucu Türkiye İçin: Bütüncül Politika Önerisi

Pdf: Balkan Raporu

 

“Türkiye Cumhuriyeti’nin Afrika Açılımı ve Politikası” – Analiz – Rapor

  • Türkiye’nin Afrika Kıtasında Uzun Yürüyüşü: Prof. Dr. Sedat Aybar İstanbul Aydın Üniversitesi – Afrika Araştırmaları Merkezi Başkanı
  • Hafıza Uzaklığının Yıkılışı: Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Afrika Ziyaretleri: Mustafa EFE – AFSAM – Afrika Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
  • Bir Bakışta Sudan-Türk İlişkileri: Assayyab Alhassan – Siyaset Bilimci – Araştırmacı
  • Öneriler: Erdem Eren

Pdf: Afrika Raporu

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları – “Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi” Analizi

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları

“Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi”

ABD ve Yunanistan iki devletinde isteğiyle Yunanistan’da Türkiye’ye 30 Km yakınlıkta bulunan Batı Trakya’nın Dedeağaç bölgesinde askeri üs ile radar kurmayı planlanmaktadır. Yunanistan bu planla Batı Trakya konusunda Türkiye’nin önüne bir ABD engeli çekmeyi, ABD ise bu üsle Rusya ile Türkiye’yi çevrelemeyi, Boğazlar ile Ege’yi gözlem altına almayı, Güney Kıbrıs ve İsrail enerji kaynaklarının Avrupa’ya arzını güvenceye almayı hedeflemektedir. Ancak Lozan Barış Antlaşması ve Trakya Sınırına İlişkin Sözleşmeye göre Dedeağaç askersizleştirilmesi gereken bir bölgedir. ABD ile Yunanistan’ın buraya kuracağı askeri üs ve radar hem Lozan Barış Antlaşmasını ihlal edecek, hem de Batı Trakya toplumunu Lozan’dan kaynaklanan haklarını ihlal ve işgal edecektir. İlgili durumun kamuoyunda dile getirilmesi hem Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hem de Batı Trakya toplumunun hakları için menfaatlerimizi savunmak olacaktır. İlgili analiz bunun için hazırlanmıştır.

Erdem EREN

Pdf: Erdem EREN – Analiz – ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları-converted