ÖZGEÇMİŞ

1991 yılında Drama ve Hasköy muhaciri iki ailenin bir üyesi ve aslen Edirne Keşan’lı olan anne ve babanın çocuğu olarak İstanbul’da dünyaya geldim. Eğitim hayatımı İstanbul’da tamamlayıp, halen İstanbul’da çalışmaktayım. Ayrıca evli ve bir erkek çocuğu babasıyım.

A. Eğitim 

Doktora: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2019 – Devam Ediyor, İstanbul.

Yüksek Lisans: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,  Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2018, İstanbul.

Lisans: İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 2014, İstanbul.

Lise: İstanbul Gaziosmanpaşa Mevlana Anadolu Lisesi, 2009, İstanbul.

B. İş Hayatı

2015 / Devam: İstanbul Sultangazi Belediyesi / SUGAŞ – Alan Araştırmacısı

2014 / 2015: İstanbul Plato Meslek Yüksek Okulu – Sağlık Kültür Spor Birim Müdürü

C. Tezler

2018 – Yüksek Lisans – Balkanlardaki Türk Kamu Diplomasisi ve Faaliyet Alanları

2014 – Lisans – Batı Trakya Türklerinin Entegrasyonunu Engelleyen Yunan Politikaları

D. Makaleleri

Balkanlarda Türk Kamu Diplomasisi: Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Örneği

Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Faaliyetleri

Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Işığında Türk Kamu Diplomasisinin Yeni Yapısı

Geleneksel Diplomasiden Modern Diplomasiye Diplomasinin Tarihsel Evrimi

Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu

Tarihsel Çerçevede Batı Trakya Sorununun Dünü Bugünü

Makedonya’nın Etnik Yapısı ve Ohrid Çerçeve Antlaşması

Türkiye’nin Balkan Politikasının Ekonomi Politiği

E. Yayınları

Kitap ve Kitap Bölümü

1- Eren, E. Ed. (2016). Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Sempozyumu – Türk, İslam ve Dünya Siyasetindeki Yeri ve Önemi, ISBN: 978-605-83209-0-1, İstanbul: Beyaz Hareket Derneği.

2——-. (2019). “Balkanlardaki Müslüman ve Türk Azınlığın Sorunları”, başlıklı bölüm Mehmet Seyfettin Erol ve Muharrem Ekşi (Ed.), Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar içinde Ankara: Akçağ Yayınları, s. 373-401.

Makale

1-Eren, E. (2017). Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi, Marmara Üniversitesi Strategic Public Management Journal, ISSN: 2149-9543, 3 (5): 77-94.

2——-. (2017). Sivil Toplumun Dış Politika İnşasındaki Rolü: Türk Kamu Diplomasisi Örneği, Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi – Journal of Research in Economics, Politics & Finance, e-ISSN: 2587-151X, 2 (1): 36-49.

3——-. (2019). Medya Diplomasisi Aktörü Olarak TRT ve Balkanlardaki Örnek Faaliyetleri, TRT Akademi Dergisi, ISSN 2149-9446, 4 (7): 26-41.

F. Projeleri

1- Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Sempozyumu (Beyaz Hareket Vakfı, AK Parti ve TİKA İşbirliğiyle)

2- Makedonya’da Türkçe Eğitimindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı (Beyaz Hareket Vakfı, Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanlığı Pedagoji Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA İşbirliğiyle)

3- Beyanat Dergisi (Mart ve Nisan 2018)

4- Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Dergisi (Aralık 2018)