Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi

ŞANGHAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ VE TÜRK DIŞ POLİTİKASINDA GELECEK PERSPEKTİFİ

Erdem EREN

ÖZ

Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistemde sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep olmuş, ilk olarak başını Rusya Federasyonu’nun çektiği Bağımsız Devletler Topluluğu kurulmuş daha sonra ise Çin’in de büyüyen bir dev olarak ortaya çıkmasıyla ABD’nin tek kutuplu düzenine karşı olarak Şanghay İşbirliği Örgütü kurulmuştur. Türkiye dış politikasında örgütü, yıllardır üyeliği için ayak diretilen AB’ye alternatif olarak görmekte olup ilk olarak 2007 yılında üyelik başvurusu yapmıştır. Ancak Türkiye’nin üyelik sürecinin olumlu ve olumsuz yönleriyle çok boyutlu olarak analiz edilmesi gerektiği gibi üyeliğinin, Türkiye’nin Rusya ve Çin ile karşılıklı güven ve faydaya dayalı uzun vadeli bir ilişkiyi de inşa etmesiyle mümkün olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Şanghay İşbirliği Örgütü, Türkiye, Rusya, Çin, BM, NATO, AB, Çok Kutupluluk, Bölgesel Bütünleşme.

Abstract

Following the end of the Cold War, as a result of the disintegration of the USSR, many new state has gained their independence in Turkistan, Central Asia and the South Caucasus and multipolar global system has ended and following that the new order emerged building US as a global power. However, this led to instability in many regions. Firstly, with the emergence of the Independent States Community headed by the Russian Federation, and then a growing giant of China the Shanghai Cooperation Organization was established against the unilateral order of the United States.In Turkey’s foreign policy, the organization has been seen as an alternative to the EU, which has been on the verge of membership for many years, and made its first application for membership in 2007. However, Turkey needs to be analyzed multidimensionally with positive and negative aspects of membership process; It seems that Turkey can build a long-term relationship with Russia and China based on mutual trust and benefit.

Key Words: Turkish Foreign Policy, Shanghai Cooperation Organization, Turkey, Russia, China, UN, NATO, EU, Multipolarity, Regional Integration.

 

Erişim: http://dergipark.gov.tr/download/article-file/318238

Yayın Tarihi: Mayıs 2017

Pdf:Erdem EREN – Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türk Dış Politikasında Gelecek Perspektifi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir