Yazılar

Batı Trakya Türklerinin Entegrasyonunu Engelleyen Yunan Politikaları Lisans Tezi

ÖZET

Yunanistan, 1830 yılında Osmanlı Devleti’nden ayrılıp bağımsız olmuştur. Yunan ulus devleti, Yunan milliyetçiliği ve din üzerine kurulmuştur. Bu değerler devlet politikalarını etkilemektedir. Devlet kurumları, bu değerlere göre hareket etmektedirler. Batı Trakya Müslüman ve Türk azınlığı 13.yüzyıldan beri bölgede yaşamaktadır. Batı Trakya’da 150.000 Türk yaşamaktadır.

Azınlık hakları ve statüsü 23 Temmuz 1923’de imzalanan Lozan Barış Antlaşması’nda oluşturulmuştur. Ayrıca bu haklar ve statü uluslararası güvenceye alınmıştır. Bölgedeki azınlık Lozan Barış Antlaşması sonrasında önemli sorunlar yaşamaktadır. Başlıca sorunlar; “siyasal, dolaşım, yurttaşlık, müftülük, Türk adının kullanılması, eğitim, ekonomik, yargı, istimlak ve kamulaştırma, vakıflar” gibi haklar ve konularla ilgilidir.

Yunan Devleti bölge azınlığına yönelik haksız uygulamalar gerçekleştirmekte ve Lozan’ı ihlal etmektedir. Bunlar da Batı Trakya azınlığının entegrasyonunu engellemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yunan milliyetçiliği, Batı Trakya, Batı Trakya Müslüman ve Türk Azınlığı, Azınlık hakları, Lozan Barış Antlaşması.

 

ABSTRACT

Greece has been independent since its separation from the Ottoman Empire in 1830. Greece nation state has been established on the bases of Greece nationalism and religion. These values have naturally affected governmental policies. Greece government still behaves under the light of these values. The Muslim and the Turkish minority of Western Thrace have lived since 13th century in the region and their current number is estimated to be about 150 thousands.

Minority’s rights and status have been defined and protected by the Lausanne Peace Treaty of 1923 under the supervision of the international organizations. However, the Turkish minorities have been committed to important troubles and treatments after the Lausanne by the Greece government. The problems Muslim minorities live there are seen in the area of politics, mobilization, citizenships, election of the Muftis, use of Turkish name, education, economic, judgment, expropriation and possessions. It is clearly seen that the Greece state has discriminated against the Turkish minority in many ways and thus has ignored the agreement of Lausanne. The discriminative politics against Turkish minority is unfortunately resulted with the fact that the minorities of the Western Thrace cannot integrate with the common Greek society.

Key Words
Greece Nationalism, Western Thrace, The Muslim and Turkish Minority of Western Thrace, Minority Rights, Lausanne Peace Treaty.

 

Tarih: 2014

Pdf: Erdem Eren – Lisans Tezi – Batı Trakya Türklerinin Entegrasyonunu Engelleyen Yunan Politikaları 2014-converted (1)