Yazılar

20 Temmuz 2017 – Ekonomi Analizlerine Akademik Atıf

2013 yılında kaleme aldığım; “Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” ve “1980 Öncesi Türkiye Ekonomisinin Genel Analizi” adlı analizlerime İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Yüksek Lisans ödevinde akademik atıf yapıldı.

Kaynak: http://www.academia.edu/32989175/K%C3%9CRESELLE%C5%9EME_VE_T%C3%9CRK%C4%B0YE_EKONOM%C4%B0S%C4%B0NE_ETK%C4%B0LER%C4%B0