Yazılar

Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu Adlı Makalem Yayınlandı

“Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıma Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu” adlı makalem İzmir Sosyal Bilimler Dergisi Aralık 2019 sayısında yayınlandı.

Makaleye Erişmek İçin:

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/936616

Pdf İçin:

Erdem EREN – Yunan Milliyetçiliğinin Tarihsel Arka Planı ve Politik Yansıması Örneği Olarak Batı Trakya Sorunu

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları – “Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi” Analizi

ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları

“Askeri Üs ve Lozan Barış Antlaşmasının İhlali Meselesi”

ABD ve Yunanistan iki devletinde isteğiyle Yunanistan’da Türkiye’ye 30 Km yakınlıkta bulunan Batı Trakya’nın Dedeağaç bölgesinde askeri üs ile radar kurmayı planlanmaktadır. Yunanistan bu planla Batı Trakya konusunda Türkiye’nin önüne bir ABD engeli çekmeyi, ABD ise bu üsle Rusya ile Türkiye’yi çevrelemeyi, Boğazlar ile Ege’yi gözlem altına almayı, Güney Kıbrıs ve İsrail enerji kaynaklarının Avrupa’ya arzını güvenceye almayı hedeflemektedir. Ancak Lozan Barış Antlaşması ve Trakya Sınırına İlişkin Sözleşmeye göre Dedeağaç askersizleştirilmesi gereken bir bölgedir. ABD ile Yunanistan’ın buraya kuracağı askeri üs ve radar hem Lozan Barış Antlaşmasını ihlal edecek, hem de Batı Trakya toplumunu Lozan’dan kaynaklanan haklarını ihlal ve işgal edecektir. İlgili durumun kamuoyunda dile getirilmesi hem Türkiye’nin ulusal ve uluslararası hem de Batı Trakya toplumunun hakları için menfaatlerimizi savunmak olacaktır. İlgili analiz bunun için hazırlanmıştır.

Erdem EREN

Pdf: Erdem EREN – Analiz – ABD ile Yunanistan’ın Batı Trakya Planları-converted